• so02
  • so03
  • so04

“Mitsubishi Electric Encoder OSA18-130 OSA18-131”

“Mitsubishi Electric Encoder OSA18-130 OSA18-131”

Gysga düşündiriş:

Kodlaýjy, signallary ýa-da maglumatlary ýygnaýan we aragatnaşyk, geçirmek we saklamak üçin ulanyp boljak signallara öwürýän enjamdyr.Adatça senagat tehnikasynda, kompýuter kodlamakda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Kodlaýjynyň görnüşine görä tapawutlanýan köp täsiri we funksiýasy bar.Mysal üçin, artýan kodlaýjy süýşmegi döwürleýin elektrik signalyna, soňra bolsa san impulsyna öwürmek üçin ulanylýar;mutlak kodlaýjy, hereketlendirijini ýerleşdirmek ýa-da tizligi ölçemek ulgamy we ş.m. üçin ulanylýan sanly mukdary gönüden-göni çykaryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Degişli düşündiriş

Gurluş nukdaýnazaryndan, “Mitsubishi” kodlaýjy OSA18-130 elektromagnit akym datçiginden we öwrüjiden durýar.Sensor senagat prosesi turbageçirijisine oturdyldy, onuň wezipesi turbageçirijä akýan suwuklygyň ses akymynyň bahasyny induksiýa potensial signala öwürmek we bu signaly geçiriji liniýa arkaly öwrüjä ibermek.Öwrüji datçikden uzak bolmadyk ýerde gurnalan, datçigiň iberen akym signalyny güýçlendirýär we görkezmek, ýygnamak we sazlamak gözegçiligi üçin akym signalyna proporsional standart elektrik signalyna çykýar.

Ölçeg ýörelgesi Faradaýyň elektromagnit induksiýa kanunyna esaslanýar.Geçiriji magnit meýdanynda hereket edip, magnit meýdany çyzyklaryny keseninde, geçirijiniň iki ujunda öjükdirilen potensial e emele gelýär we ugry sag tarap düzgüni bilen kesgitlenýär.Onuň ululygy magnit meýdanynyň B magnit induksiýa intensiwligine, magnit meýdanyndaky geçirijiniň uzynlygyna we geçirijiniň hereket tizligine proporsionaldyr.“Mitsubishi” kodlaýjynyň B, L we u OSA18-130 biri-birine perpendikulýar bolsa, e = Blu (3-35) şuňa meňzeýär.B magnit induksiýa intensiwligi bilen birmeňzeş magnit meýdanynda, içki diametri D bolan magnit däl turba, magnit meýdanynyň ugruna perpendikulýar ýerleşdirilýär.

Önüm bilen baglanyşykly wideo

Önümiň parametrleri

Marka:Mitsubishi
Model:OSA18-131 OSA18-130

Gelip çykyşy:Japanaponiýa
Şahadatnama:CE, RoHS, UL

Sargyt barada bellikler

1. Sargyt goýanyňyzda modelini we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
2. productshli görnüşli önümler barada aýdanymyzda, dükanymyz täze we ikinji el satýar, sargyt goýanyňyzda kesgitläň.

src = http ___ img95.699pic.com_xsj_11_bm_b3.jpg! _fw_700_watermark_url_L3hzai93YXRlcl9kZXRhaWwyLnBuZw_align_sout Gündogar

Dükanymyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Başga önümler dükanda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler