• so02
  • so03
  • so04

Beijer duýgur ekrany EXTER T150 06050D

Beijer duýgur ekrany EXTER T150 06050D

Gysga düşündiriş:

Duýgur ekran tehnologiýasy, klawiatura, syçanjyk, golýazma paneli we ses girizilenden soň iň aňsat kabul edilen kompýuter giriş usulydyr.Bu tehnologiýany ulanyp, ulanyjy barmagy bilen kompýuteriň ekranyndaky nyşanlara ýa-da tekste ýeňil degip, öý eýesini dolandyryp biler, şeýlelik bilen adam bilen kompýuteriň özara täsirini has gönümelleşdirer.Duýgur ekranyň düýp manysy, sensor kesgitleýiş böleginden we duýgur ekran gözegçisinden ybarat datçikdir.Duýgurlygy kesgitlemek komponenti, ulanyjynyň duýgur ýagdaýyny kesgitlemek we duýgur ekran kontrolleýjisini almak üçin ekran ekranynyň öňünde oturdylýar;Duýgur ekran gözegçisiniň esasy wezipesi, duýgur nokady kesgitlemek enjamyndan duýgur maglumatlary almak, ony aragatnaşyk koordinatlaryna öwürmek we CPU-a ibermek, CPU-dan buýruklary alyp we şol bir wagtda ýerine ýetirmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Degişli düşündiriş

EXTER T150 duýgur ekranynda 64K reňkli TFT duýgur grafiki displeý, alýumin magniý garyndy gabygy, ýokary çözgütli (1024 x768), Inter Xscale 416MHz *** prosessor, 64M ammar meýdançasy, oturdylan WinCE operasiýa ulgamy, 10 / 100M Ethernet porty bar , RS232 \ RS422 \ RS485 aragatnaşygyny goldaň, maglumatlary saklamak üçin CF kartany goldaň, giňeltmek moduly profibus \ Canopen awtobusyny goldaýar.

Önüm bilen baglanyşykly wideo

Önümiň parametrleri

Marka:Pekin
Model:EXTER T150 06050D
Gelip çykyşy:Şweýsariýa
Ekranyň ululygy:15 dýuým
Karar:1024 * 768
Prosessor: I5
Ekranyň görnüşi:Ekrana giriş
Reňk görkeziň:IPS
Oryat: 15
Giriş usuly:Ekrana giriş
Giriş naprýa: eniýesi:220V

Kuwwaty:24VDC 1,7A
Iş temperaturasy:37 ℃
Paneli goramagyň derejesi: 24
Seriýa:6181
Iş tertibi:Degiň
Ulgam ýady:Kart
Oryadyň giňelmegi:Hawa
Cardat kartasynyň ýeri:Hawa
Duýduryş funksiýasy:Hiç
Şahadatnama:CE, RoHS, UL, IPS

Sargyt barada bellikler

1. Sargyt goýanyňyzda modelini we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
2. productshli görnüşli önümler barada aýdanymyzda, dükanymyz täze we ikinji el satýar, sargyt goýanyňyzda kesgitläň.

src = http ___ img95.699pic.com_xsj_11_bm_b3.jpg! _fw_700_watermark_url_L3hzai93YXRlcl9kZXRhaWwyLnBuZw_align_sout Gündogar

Dükanymyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Başga önümler dükanda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler