• so02
  • so03
  • so04

Biz hakda

7ab4a3ac4c235b6cc1150ad8503dbe3

Kompaniýanyň tertibi

KOREY AWTOMASI COA LTD2012-nji ýylda tapylan we Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şantou şäherinde ýerleşýän awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndürmek, ösdürmek we satmak.

Dünýä hyzmat ediň

Kompaniýamyzda öz inwentar güýjümiz we üpjünçilik artykmaçlyklarymyz bilen içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak, müşderiler üçin iň tygşytly we çalt logistika kanallaryny maslahat bermek we hünärli we hemmetaraplaýyn üpjün etmek üçin ökde iş, güýçli iş ukyby we hünär tehnologiýasy bolan topar bar. satuw hyzmatlary.Hyzmat edýän pudaklarymyz: gaplaýyş maşynlary, çaphana enjamlary, kagyz maşynlary, dokma maşynlary, sanjym galyplaýyş maşynlary, galyplaýyş maşynlary, guýma maşynlary, zarba maşynlary, list maşynlary, käse ýasaýjy maşynlar, film üfleýji maşynlar, laminasiýa maşynlary, howa kompressorlary, CNC maşyn gurallary, ýel energiýasy öndürmek, elektrik üpjünçiligi ulgamlary, awtomatiki önümçilik liniýalary, görüş ulgamlary, senagat robotlary, ýarymgeçiriji materiallar we beýleki ugurlar.

Döredileli bäri bu kompaniýa dünýäniň köp sanly senagat awtomatlaşdyryş kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.Dünýäde hyzmat edip, dogruçyllyk, ilki bilen hil we ýeňiş gazanmak dolandyryş teoriýasyna eýeriň.Dünýä müşderilerine “Servo Drive”, “Servo Motor”, “HMI”, “PLC”, “DCS Card”, “Inverter”, “Senagat dolandyryş ulgamy”, “Robot esbaplary” we beýleki senagat awtomatlaşdyryş esbaplary bilen dürli markalary hödürleýäris.Dürli markalara şular girýär: SIEMENS, ABB, REXROTH, SCHNEIDER, HONEYWELL, YASKAWA, AB, LENZE, GE, KOLLMORGEN, PANASONIC, MITSUBISHI, OMRON, KEYENCE, SEW, KAWASAKI, KUKA, FAN, KUKA, FAN LUST, KEBA we beýleki awtomatlaşdyryş markalary.

Hyzmat ýörelgesimiz, müşderilere iň amatly bahada iň oňat önümler we iň oňat hyzmat bermek;Müşderiniň önümçiliginiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýän müşderileriň isleglerine esaslanyp, ösen daşary ýurt önümlerini hödürlemegi dowam etdirýäris, içerde we daşary ýurtlarda müşderilere dürli marka awtomatlaşdyryş enjamlary we önümleriň inwentar ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris we müşderilere has giňişleýin çözgütler getirýäris.

Sahypamyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Başga önümler web sahypamyzda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.

fwqfw
wqfwqf
fwqfwq
wqfg
wfwf2
wfwf2w
wfwwfwf22

KOREY AUTOMATION CO., LTD saýlanyňyz üçin sag boluň., iň oňat hyzmatlary we ýokary hilli önümleri çyn ýürekden hödürläris.